ΤΜΗΜΑΤΑ

JUNIOR A 
Σε αυτό το σημείο τα παιδιά γνωρίζουν και έρχονται σε πρώτη επαφή με την Αγγλική Γλώσσα. Μέσα από διαδραστικά παιχνίδια, δραστηριότητες και κατασκευές τα παιδιά μαθαίνουν τις διαφορετικές φωνές και ήχους των γραμμάτων, ορθογραφία και ανάγνωση. Το λεξιλόγιο που μαθαίνουν είναι πολύ απλό και στόχος μας είναι τα παιδιά να αγαπήσουν τη γλώσσα σε αυτό το αρχικό στάδιο. 
JUNIOR B
Σε αυτό το επίπεδο τα παιδιά μαθαίνουν βασικό λεξιλόγιο και έρχονται σε επαφή με πολύ απλούς κανόνες γραμματικής. Έχουν την ικανότητα να παράγουν σύντομους προφορικούς διαλόγους και όλο αυτό ενισχύεται με τη χρήση των interactive books (ibooks) και των διαδραστικών παιχνιδιών.
SENIOR A
Το επίπεδο του λεξιλογίου, της γραμματικής και των κειμένων, με τα οποία έρχονται σε επαφή, τους επιτρέπει να εξελίξουν το επίπεδο των γνώσεων τους, μέσα από μια διαδικασία εμπλουτισμένη  με παιχνίδια. 
SENIOR B
Οι μαθητές σε αυτό το επίπεδο εξελίσσουν την προφορική και γραπτή χρήση της γλώσσας. Είναι ικανοί να διατυπώνουν ιδέες και σκέψεις με έναν πιο ολοκληρωμένο τρόπο.
SENIOR C 
Οι μαθητές ετοιμάζονται να μπουν σε μια πορεία για την πιστοποίηση των γνώσεών τους. Ολοκληρώνοντας την τάξη, τα παιδιά είναι έτοιμα να γνωρίσουν την πιο σύνθετη μορφή της γλώσσας, από την οποία δεν εκλείπουν η διασκέδαση και οι δραστηριότητες που στόχο έχουν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους. 
D SENIOR 
Είναι μια σημαντική τάξη, καθώς τα παιδιά εμπεδώνουν πλήρως τους κανόνες της γραμματικής, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους, βελτιώνουν την ακουστική τους κατανόηση και είναι ικανά να συνομιλούν προφορικά και να παράγουν γραπτό λόγο.
E SENIOR (B1/PRE-LOWER)
Τελειώνοντας την τάξη τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις, οι οποίες πιστοποιούν τις γνώσεις τους σε επίπεδο Β1 και προετοιμάζονται για την απόκτηση του Β2. Γίνεται εμπέδωση της ύλης και τα παιδιά εξοικειώνονται με τη μορφή των εξετάσεων και των test που διατίθενται για το επίπεδο αυτό. Γίνεται επανάληψη της γραμματικής και προσθήκη νέων στοιχείων, τα παιδιά γράφουν ολοκληρωμένες εκθέσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πιστοποιητικών και γίνεται πλήρης ανάπτυξη της προφορικής χρήσης της γλώσσας. 
LOWER (B2)
Σε αυτό το σημείο γίνεται σταδιακή επανάληψη όλης της γραμματικής με γνώμονα τις εξετάσεις. Επίσης, γίνεται ανάπτυξη όλων των απαιτούμενων δεξιοτήτων, πολύ καλή εξάσκηση του λεξιλογίου, καθώς επίσης και test προσομοίωσης. 
C1 (ADVANCED)
Αυτό το επίπεδο θεωρείται εισαγωγή στην τάξη του Proficiency. Γίνεται παρουσίαση προχωρημένων γραμματικών φαινομένων, τα παιδιά μπορούν να μιλήσουν για πιο σύνθετα ζητήματα και αυτό ενισχύεται με τη χρήση αυθεντικού υλικού (εφημερίδες, περιοδικά, TedTalks)
C2 (PROFICIENCY)
Φτάνοντας ένα παιδί να δώσει εξετάσεις για ένα πιστοποιητικό επιπέδου C2 σημαίνει ότι κάνει άριστη χρήση της ξένης γλώσσας. Έχει γίνει πολύ καλή εμπέδωση και μπορεί να μιλάει τη γλώσσα σε άριστο επίπεδο. Γίνεται, επίσης, χρήση υλικού από πηγές εκτός των βιβλίων και τεστ προσομοίωσης για εξοικείωση με τη μορφή των εξετάσεων. 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ
Τμήματα σχεδιασμένα για να βοηθήσουν τον κάθε υποψήφιο να πετύχει το στόχο του, μέσα από τη σωστή προετοιμασία για το Ειδικό Μάθημα των Πανελληνίων.