ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

AWARDS INTERNATIONAL (Level 1,Level 2,Level 3, A1, A2)

Η Esolnet Hellas εκπροσωπεί στην Ελλάδα τις αναγνωρισμένες από το Ofqual και το ΑΣΕΠ Εξετάσεις Αγγλικών του Βρετανικού Φορέα LRN και τις Εξετάσεις Awards International, αναγνωρισμένες και πιστοποιημένες από το LRN.

  • Συμβάλλουν στη σταδιακή κατάκτηση της άριστης γνώσης των Αγγλικών και τη μελλοντική επιτυχία των μαθητών σας στα πιστοποιητικά Lower (B2) και Proficiency (C2).
  • Αποτελούν μια σημαντική εμπειρία που θα επιδράσει θετικά σε κάθε παιδί, ώστε να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του επιτυχημένου μαθητή.
  • ΟΛΑ τα Επίπεδα των Awards International είναι αναγνωρισμένα και πιστοποιημένα από τον Εξεταστικό Φορέα LRN.
  • Gold Distinction: Στους Υποψηφίους των Awards International με Επιτυχία 100% απονέμεται Gold Distinction και Υποτροφία για ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή στο επόμενο Επίπεδο των Awards International έως και το Επίπεδο Β1 LRN.

STYLE 1-4 (Hellenic American Union – Levels A1-A2)

Οι εξετάσεις School Tests for Young Learners of English (STYLE) έχουν σχεδιαστεί για μαθητές νεαρής ηλικίας, 7-12 ετών, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν αντικειμενική αξιολόγηση του επιπέδου γλωσσομάθειάς τους στην Αγγλική ως Δεύτερη ή Άλλη Γλώσσα σε επίπεδο αρχαρίων. 

Οι εξετάσεις STYLE Level 1 έως 4 παρέχουν πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδα από pre-Α1 μέχρι και A2, όπως αυτά ορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). 

Αναπτύσσονται από το Hellenic American University, ένα μη-κερδοσκοπικό ίδρυμα υπαγόμενο στην Πολιτεία του New Hampshire, ΗΠΑ, σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες και φορείς στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.


BCCE (Hellenic American University – Level B1)

Το Basic Communication Certificate in English (BCCE) είναι μια σταθμισμένη εξέταση που εξετάζει τις 4 δεξιότητες στο επίπεδο B1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR B1).

Διεξάγεται διεθνώς και αναπτύσσεται από το Hellenic American University, ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα υπαγόμενο στην Πολιτεία του New Hampshire, ΗΠΑ, σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες και φορείς στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.

Το BCCE™ είναι κατάλληλο για εφήβους και ενήλικες οι οποίοι επιθυμούν να αποδείξουν ότι μπορούν να πραγματοποιήσουν βασικές επικοινωνιακές λειτουργίες στην Αγγλική γλώσσα αλλά, ταυτόχρονα, μπορεί να μην είναι προετοιμασμένοι για ανώτερου επιπέδου εξετάσεις. Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στην εξέταση BCCE™ αποκτούν ένα πιστοποιητικό το οποίο τεκμηριώνει το επίπεδο των Αγγλικών τους για εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς, κοινωνικούς ή προσωπικούς στόχους.

Το BCCE™ είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Β1. Το πιστοποιητικό BCCE™ μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη βασικής γλωσσικής ικανότητας στον ιδιωτικό τομέα και για περαιτέρω σπουδές.


LRN (Level B1 – Β2 – C1 – C2 by ESOLNET HELLAS)

H ESOLNET ιδρύθηκε στην Κύπρο από επαγγελματίες στο χώρο της Πιστοποίησης της Αγγλικής Γλώσσας και της Πιστοποίησης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων.

Η ESOLNET ασχολείται ακόμη με την εισαγωγή στα Βρετανικά Πανεπιστήμια Ελλήνων και Κυπρίων Σπουδαστών. Με τη βοήθεια της ESOLNET, μεγάλος αριθμός Σπουδαστών έχει γίνει δεκτός στα Πανεπιστήμια Essex, Derby, Greenwich, East London, Central Lancashire, Lancaster, East Anglia, Winchester, Bucks, London και πολλά άλλα.

Το LRN είναι ένας σχετικά νέος Οργανισμός Πιστοποίησης της Αγγλικής Γλώσσας και Πιστοποίησης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων. Αναγνωρίζεται από το Ofqual (Βρετανικός Οργανισμός Πιστοποίησης) και το ΑΣΕΠ (Αντίστοιχος Οργανισμός στην Ελλάδα) και είναι Μέλος του ALTE ( Ένωση Εξεταστικών Φορέων Ξένης Γλώσσας της Ευρώπης), στο οποίο ανήκουν όλοι οι μεγάλοι Εξεταστικοί Φορείς Πιστοποίησης της Ξένης Γλώσσας.

Το LRN ξεχωρίζει γιατί μετά από διεξοδική έρευνα δημιούργησε Εξετάσεις που δίνουν προτεραιότητα στο σύγχρονο Σπουδαστή. Το LRN έχει λάβει υπόψη του όλες τις ανησυχίες των Καθηγητών της Αγγλικής Γλώσσας και κυρίως των Κέντρων Ιδιοκτητών Ξένων Γλωσσών και είναι σε θέση να προσφέρει Εξετάσεις απόλυτα προσαρμοσμένες στις ανάγκες των Ελλήνων Υποψηφίων στη σύγχρονη εποχή. Οι Εξετάσεις LRN είναι προσιτές και σε Υποψηφίους με μαθησιακές δυσκολίες, ευνοϊκές για το επίπεδο C2, φιλικές, χωρίς παγίδες, με στόχο τη μείωση του άγχους του Υποψηφίου.


ABLE (Level B2 – Hellenic American University)

Το Assessment Board for Language Examinations (ABLE B2) είναι μια σταθμισμένη εξέταση που εξετάζει τις 4 δεξιότητες στο επίπεδο B2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR B2). Είναι μια εξέταση που αναπτύσσεται από το Hellenic American University και που διεξάγεται από πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα παγκοσμίως.

Η εξέταση ABLE B2 αναπτύσσεται και βαθμολογείται από το Hellenic American University, ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα υπαγόμενο στην Πολιτεία του New Hampshire, ΗΠΑ, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές στη γλωσσική αξιολόγηση.

Το ABLE B2 εξετάζει την επικοινωνιακή ικανότητα σε όλες τις γλωσσικές δεξιότητες –κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου και κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου – και περιλαμβάνει δραστηριότητες που εξετάζουν γνώση γραμματικής. 

Το ABLE B2 είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Β2. Το πιστοποιητικό ABLE B2 μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη γλωσσικής ικανότητας στον ιδιωτικό τομέα και για περαιτέρω σπουδές που απαιτούν πιστοποίηση γλωσσομάθειας αυτού του επιπέδου.


ECCE (Level B2)

Η εξέταση για το επίσημο πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας ECCE είναι μια έγκριτη εξέταση αξιολόγησης των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων στο επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR). Είναι μία σταθμισμένη εξέταση που έχει αναπτύξει το Michigan Language Assessment και διενεργείται σε εξουσιοδοτημένα εξεταστικά κέντρα ανά τον κόσμο. 

Η εξέταση ECCE δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου του Michigan και της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης το 1992. Για τη δημιουργία και ανάπτυξη των εξετάσεων αυτών, το Πανεπιστήμιο του Michigan αξιοποίησε την πολύχρονη πείρα του στη διδασκαλία της Αγγλικής και στην ανάπτυξη και διεξαγωγή εξετάσεων, ειδικά  στο χώρο της γλωσσομάθειας της Αγγλικής.

Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Η.Π.Α. στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, με μακρά πείρα στη δημιουργία και ανάπτυξη εξετάσεων γλωσσομάθειας της Αγγλικής.


FCE (FIRST FOR SCHOOLS – CAMBRIDGE ENGLISH – Level B2)

Το B2 First (FCE) for Schools είναι πιστοποιητικό γλωσσομάθειας μέσου-ανώτερου επιπέδου. Σχεδιάστηκε το 2015 ως διαφορετική έκδοση του B2 First (FCE) με περιεχόμενο και θέματα που απευθύνονται ειδικά στα ενδιαφέροντα και στις εμπειρίες μαθητών σχολικής ηλικίας.

Το B2 First (FCE) for Schools αντιστοιχεί στο επίπεδο B2 στην κλίμακα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν είτε σε γραπτή (paper-based) είτε σε ηλεκτρονική (computer-based) μορφή.

Απευθύνεται σε μαθητές που επιθυμούν:

  • να αρχίσουν να εργάζονται σε αγγλόφωνο περιβάλλον
  • να σπουδάσουν σε μέσο-ανώτερο επίπεδο, όπως τα μαθήματα foundation ή pathway

Το B2 First (FCE) for Schools είναι αναγνωρισμένο από τον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού).


MSU – CELC ( MICHIGAN STATE UNIVERSITY – Level B2)

Οι εξετάσεις MSU σχεδιάστηκαν από το English Language Center (ELC) του Michigan State University και διεξάγονται από τα δύο μεγαλύτερα και πιο καταξιωμένα αμερικανικά ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης της Ελλάδας, το Anatolia College στη Βόρεια Ελλάδα και το DEREE -The American College of Greece στη Νότια Ελλάδα. Τα πτυχία του MSU εξασφαλίζουν την έγκυρη πιστοποίηση των γνώσεων στην αγγλική γλώσσα και αποτελούν ένα δυνατό χαρτί για κάθε επαγγελματική αναζήτηση.

Οι εξετάσεις αποτελούνται από 4 μέρη που στόχο έχουν την αξιολόγηση των μαθητών σε επίπεδο B2. Τα μέρη που εξετάζονται είναι η Ακουστική Ικανότητα, Παραγωγή Γραπτού Λόγου, Παραγωγή Προφορικού Λόγου και Κατανόηση Γραπτού Λόγου. 

Οι εξετάσεις απευθύνονται σε υποψήφιους που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 6 χρόνια διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας σε ένα φροντιστήριο ξένων γλωσσών και σε όλους όσους έχουν κατακτήσει ένα ανώτερο-μέσο επίπεδο γλωσσικής ικανότητας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να ανταποκρίνονται σε καθημερινές καταστάσεις χωρίς καμία δυσκολία.

Οι εξετάσεις του MSU θεωρούνται φιλικές προς τους υποψηφίους λόγω της δομής τους και του συστήματος βαθμολόγησης που ακολουθούν. Πρόκειται για εξετάσεις εξ ολοκλήρου σχεδιασμένες, εφαρμοσμένες και βαθμολογημένες στις ΗΠΑ.


ALCE (Level C1 – Hellenic American University)

Η εξέταση ALCE είναι μια σταθμισμένη εξέταση που εξετάζει τις 4 δεξιότητες και στοχεύει στα επίπεδα Γ1 και Γ2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Αναπτύσσεται από το Hellenic American University και διεξάγεται σε πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα διεθνώς.

Η εξέταση ALCE εξετάζει την επικοινωνιακή ικανότητα και στις τέσσερις δεξιότητες: κατανόηση γραπτού λόγου(reading), παραγωγή γραπτού λόγου (writing), κατανόηση προφορικού λόγου (listening) και παραγωγή προφορικού λόγου (speaking), καθώς επίσης και δραστηριότητες οι οποίες εξετάζουν τις γραμματικές γνώσεις. 


CAE (Cambridge English Advanced – Level C1)

Tο C1 Advanced (CAE), γνωστό και ως Cambridge English: Advanced (CAE) είναι πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στην Αγγλική ανώτερου επιπέδου που ανταποκρίνεται σε απαιτητικά ακαδημαϊκά και επαγγελματικά περιβάλλοντα και αναγνωρίζεται επίσημα από πανεπιστήμια, εργοδότες και κυβερνητικούς φορείς σε όλο τον κόσμο.

To C1 Advanced (CAE) αντιστοιχεί στο Επίπεδο Γ1 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν είτε σε γραπτή (paper-based) είτε σε ηλεκτρονική (computer-based) μορφή.

Συνήθως απευθύνεται σε όσους έχουν υψηλές επιδόσεις στην εκμάθηση της Αγγλικής και επιδιώκουν:

  • να ακολουθήσουν ακαδημαϊκές σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου
  • να επικοινωνούν αποτελεσματικά σε διοικητικό και επαγγελματικό επίπεδο
  • να συμμετέχουν με αυτοπεποίθηση σε επαγγελματικές συναντήσεις ή ακαδημαϊκά μαθήματα και σεμινάρια
  • να διεξάγουν περίπλοκες και απαιτητικές έρευνες

CPE (Cambridge English Proficiency – Level C2)

Το C2 Proficiency (CPE), γνωστό και ως Cambridge English: Proficiency (CPE), είναι υψηλού επιπέδου πιστοποίηση που αναγνωρίζεται επίσημα από πανεπιστήμια, εργοδότες και κυβερνητικούς φορείς σε όλο τον κόσμο.

Το C2 Proficiency (CPE) αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ2 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν είτε σε γραπτή (paper-based) είτε σε ηλεκτρονική (computer-based) μορφή.

Το C2 Proficiency (CPE) απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν κατακτήσει εξαιρετικά υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων στην Αγγλική και επιθυμούν:

• να μελετούν απαιτητικά αντικείμενα υψηλού επιπέδου συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών

• να εμπλέκονται ενεργητικά στην ακαδημαϊκή ζωή συμμετέχοντας με αυτοπεποίθηση σε μαθήματα και σεμινάρια

• να ηγούνται περίπλοκων και απαιτητικών ερευνών 

• να διαπραγματεύονται και να πείθουν με αποτελεσματικότητα σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στο διεθνές επιχειρηματικό πεδίο

Το C2 Proficiency (CPE) γίνεται αποδεκτό από χιλιάδες οργανισμούς, εργοδότες και κυβερνητικούς φορείς σε όλο τον κόσμο ως αξιόπιστο, ακριβές και αμερόληπτο τεστ δεξιοτήτων στην Αγγλική.


ECPE (Examination for the Certificate of Proficiency in English – Level C2)

Το πιστοποιητικό άριστης γνώσης ECPE αποτελεί πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο επίπεδο Γ2, όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR). Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Michigan, ένα από τα εξέχουσας θέσης Αμερικανικά Πανεπιστήμια στον τομέα της γλωσσικής έρευνας με πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη αλλά και καθιέρωση ενός μεγάλου εύρους εξετάσεων αγγλικής γλώσσας. Το ECPE είναι αναγνωρισμένο σε πολλές χώρες ως επίσημη πιστοποίηση άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς αλλά και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το πιστοποιητικό ECPE έχει διά βίου ισχύ.

Το ECPE είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) για το δημόσιο τομέα καθώς και στον ιδιωτικό ως πιστοποίηση επιπέδου Γ2 της αγγλικής γλώσσας.  

Το Πανεπιστήμιο του Michigan έχει ορίσει την Ελληνοαμερικανική Ένωση ως επίσημο εκπρόσωπό του στην Ελλάδα για την Εξέταση για το Πιστοποιητικό Άριστης Γνώσης της Αγγλικής (Examination for the Certificate of Proficiency in English) από το 1957. Από τότε, η Ελληνοαμερικανική Ένωση διεξάγει αυτές τις εξετάσεις στην Ελλάδα καθώς και σε πολλές άλλες χώρες.


MSU – CELP (Michigan State University – Level C2)

Οι εξετάσεις MSU σχεδιάστηκαν από το English Language Center (ELC) του Michigan State University και διεξάγονται από τα δύο μεγαλύτερα και πιο καταξιωμένα αμερικανικά ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης της Ελλάδας, το Anatolia College στη Βόρεια Ελλάδα και το DEREE -The American College of Greece στη Νότια Ελλάδα. Τα πτυχία του MSU εξασφαλίζουν την έγκυρη πιστοποίηση των γνώσεων στην αγγλική γλώσσα και αποτελούν ένα δυνατό χαρτί για κάθε επαγγελματική αναζήτηση.

Οι εξετάσεις αποτελούνται από 4 μέρη που στόχο έχουν την αξιολόγηση των μαθητών σε επίπεδο Γ2. Τα μέρη που εξετάζονται είναι η Ακουστική Ικανότητα, Παραγωγή Γραπτού Λόγου, Παραγωγή Προφορικού Λόγου και Κατανόηση Γραπτού Λόγου. 

Οι εξετάσεις απευθύνονται σε υποψήφιους που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 8 χρόνια διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας σε ένα φροντιστήριο ξένων γλωσσών και σε όλους όσους έχουν κατακτήσει ένα ανώτερο επίπεδο γλωσσικής ικανότητας.

Οι εξετάσεις του MSU θεωρούνται φιλικές προς τους υποψηφίους λόγω της δομής τους και του συστήματος βαθμολόγησης που ακολουθούν. Πρόκειται για εξετάσεις εξ ολοκλήρου σχεδιασμένες, εφαρμοσμένες και βαθμολογημένες στις ΗΠΑ.

Τα πτυχία του MSU μπορούν να ανοίξουν την πόρτα σε πολλές ευκαιρίες τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και επαγγελματικό επίπεδο, καθώς οι εξετάσεις MSU είναι αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ και διεξάγονται από τα δύο μεγαλύτερα και πιο καταξιωμένα αμερικανικά ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης της Ελλάδας, το Anatolia College και το DEREE - The American College of Greece. 


TOEIC 

Το TOEIC® Listening and Reading απευθύνεται σε υποψηφίους που θέλουν να αποδείξουν την ικανότητά τους στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας στο καθημερινό ή εργασιακό τους περιβάλλον. Είναι μια εξέταση που διεξάγεται σε εβδομαδιαία βάση σε ολόκληρη τη Ελλάδα σε ένα εξεταστικό κέντρο κοντά σας.  

Tο πιστοποιητικό TOEIC® αναγνωρίζεται τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) στην Ελλάδα και ισχύει δια βίου.

Tο ΑΣΕΠ αναγνωρίζει και μοριοδοτεί το TOEIC® ως αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής στα εξής επίπεδα:

Μέτρια γνώση (405-500), καλή γνώση (505-780), πολύ καλή γνώση (785-920) και άριστη γνώση (925-990).


IELTS

Το International English Language Testing System (IELTS) είναι μία διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας και μπορεί να σας ζητηθεί για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές, ή ακόμα και για εργασία σε χώρες όπου βασική γλώσσα είναι η Αγγλική.

Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν αρκεί το proficiency και είναι πολύ πιθανό να σας ζητηθεί τo IELTS. Επειδή αυτό όμως δεν ισχύει πάντα, θα πρέπει να δείτε τα entry requirements και σε περίπτωση που το proficiency αρκεί, να μην μπείτε στην διαδικασία να προετοιμαστείτε για το test.

Στο exam δεν υπάρχει Pass or Fail. Το κάθε πανεπιστήμιο ζητάει ένα minimum IELTS score, συνήθως μεταξύ 6 και 7,5 το οποίο ο υποψήφιος θα πρέπει να πετύχει. Μία ένδειξη της βαθμολογίας θα δείτε παρακάτω:9 Expert user, 8 Very good user, 7 Good user, 6 Competent user, 5 Modest user, 4 Limited user, 3 Extremely limited user, 2 Intermittent user, 1 Non user

Το τεστ IELTS αξιολογεί την γλωσσομάθεια όσων θέλουν να σπουδάσουν ή να εργαστούν σε αγγλόφωνο περιβάλλον σε μία κλίμακα από το 1 (μη χρήστης της γλώσσας) έως το 9 (άριστος χρήστης). Για συγκεκριμένες πληροφορίες για το πτυχιο IELTS όπως τι σκορ ακριβώς χρειάζεστε επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες των πανεπιστημίων ή τις κυβερνητικές ιστοσελίδες των χωρών που σας ενδιαφέρουν. Υπάρχουν 2 τύποι IELTS.

IELTS ACADEMIC: Είναι κατάλληλο για υποψηφίους που θέλουν να ακολουθήσουν ανώτατη εκπαίδευση σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Αναγνωρίζεται παγκοσμίως και ισχύει για 2 χρόνια από την ημερομηνία της εξέτασης.

IELTS GENERAL: Είναι κατάλληλο για υποψηφίους που θέλουν να μεταναστεύσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης είναι κατάλληλο για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή προγράμματα μαθητείας ή να εργαστούν σε αγγλόφωνο περιβάλλον.

Στην Ελλάδα αναγνωρίζονται και οι 2 τύποι από τον ΑΣΕΠ και ισχύουν για πάντα.