ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Στόχος μας είναι τα παιδιά να αγαπήσουν την ξένη γλώσσα, να χρησιμοποιούν τη γλώσσα στην καθημερινή τους ζωή και να αποκτήσουν το πιστοποιητικό που επιθυμούν. Στο κέντρο μας:

  • Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ιδιαίτερων μαθημάτων ή ολιγομελών τμημάτων (3-4 άτομα)
  • Ενισχυτική διδασκαλία ομαδικά ή ατομικά/Βοήθεια με τα Αγγλικά του σχολείου(Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο)
  • Μια φορά την εβδομάδα τα μαθήματα γίνονται μέσω υπολογιστών και ατομικών tablet, βοηθώντας τα παιδιά να αφομοιώσουν όσα έχουν διδαχτεί και παράλληλα εξοικειώνονται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
  • Οι αίθουσές μας είναι εξοπλισμένες με σύγχρονα διαδραστικά μέσα, πρόσβαση στο Internet και κατάλληλα οπτικοακουστικά μέσα. 
  • Συνεργαζόμαστε με έμπειρους καθηγητές και native speakers.