ολιγομελή τμήματα (3-4 άτομα)

ολιγομελή τμήματα (3-4 άτομα)

Εξαιρετική ποιότητα μαθήματος, καθώς έχουμε τη δυνατότητα να εστιάσουμε στις ανάγκες λίγων μόνο ατόμων.

Τα παιδιά αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, ακούν ο ένας τις απορίες του άλλου και μαθαίνουν από τα λάθη τους.